อารยธรรมอียิปต์

17 ม.ค.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

เรื่อง อารยธรรมอียิปต์

ครูประจำกลุ่มสาระ อาจารย์ อรวรรณ กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

คำถามโครงงาน

1. มาถึงยุคของฟาโรห์อาเมนโนพิสที่ 4 อียิปต์มีการเปลี่ยนแปลงอะไร

2. บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์เปรียบเสมือนอะไร

3. ตอนเหนือของกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ ประกอบไปด้วยพีระมิดใหญ่  3  องค์  คืออะไร

4. วัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวอียิปต์แต่งกายอย่างไร

5. ทำไมชาวอียิปต์เชื่อว่า วิญญาณเป็นอมตะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของอารยธรรมอียิปต์

2. เพื่อเข้าใจถึงความสำพันธ์ของแม่น้ำกับอารยะรรมอียิปต์

3. เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของ  อารยธรรมอิยิปต์

4. เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชิวิตและความเชื่อ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้ทราบถึงประวัติและความเป็นมาของอียิปต์

-ได้ทราบถึงพีระมิดเป็นสิ่งมหัสจรรย์ในยุคโบราณของชาวอียิปต์

-ได้ทราบงานจิตรกรรม ประติมากรรม   และ สถาปัตยกรรม

โฆษณา

Hello world!

15 พ.ย.

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!